GİZLİLİK POLİTİKASI

 

İşbu Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında Bilgilendirme’nin (Bilgilendirme) amacı, Özel Hatay Doğuş Eğitim Hiz. Ltd. Şti. (Doğuş Okulları) tarafından yönetilmekte olan Mobil uygulamasının (Portal) kullanımı sırasında elde edilen ve/veya üçüncü kişilerden alınan kişisel verilerin kullanımına ilişkin olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun’un (Kişisel Verilerin Korunması Kanunu) 10. maddesi ile getirilen aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesidir. Google Play Store ve App Store haricindeki platform ve uygulamalar üzerinden indirilen uygulamalar Doğuş Okulları sorumluluğunda değildir.

Kullanıcıların Mobil Uygulamadan ayrılmak istemesi durumunda, uygulamayı kaldırması yeterli olacaktır.

Portal’a yalnızca Doğuş Okulları’le sözleşme yapmış bir eğitim kurumunda kendisine kullanıcı adı ve şifre üretilmiş; görevli personeller, kayıtlı öğrenciler ve kayıtlı öğrencilerin velileri giriş sağlayabilirler.

Portal’ın amacı Eğitim kurumlarındaki işleyişi düzenlemek, yönetmek, sürece dair veli ve öğrenci bilgilendirmesi yapmaktır.

 

Bilgilerin Toplanması ve Kullanılması

 

Doğuş Okulları, Portal’da kullanıcıların hiç bir bilgisini toplamamaktadır.

 

İzinler

 

Portal mobil yüklemelerde kullanıcılardan aşağıdaki izinleri istemektedir.

 • Fotoğraflar/Medya İçerikleri/Dosyalar
 • Harici Depoya Yazma
 • Kameraya Erişim
 • Mikrofona Erişim
 • Kablosuz bağlantı bilgileri

 

Veri Güvenliği

 

Kullanıcıların veri güvenliği Doğuş Okulları için önemlidir, ancak İnternet üzerinden hiçbir aktarım yönteminin veya elektronik depolama yönteminin % 100 güvenli olmadığını unutmayın. Kullanıcıların Kişisel Verilerini korumak için ticari olarak kabul edilebilir araçları kullanmak için çaba sarf etsekte, mutlak güvenliğini garanti edemeyiz.

Kullanıcılar, Portal üzerindeki hesap ve şifrelerinin güvenliğinden ve gizliliğinden kendisi sorumludur. Sitenin kullanımı sırasında veya hizmet alımı sırasında herhangi bir verinin yedeklenmemesinden, zarar görmesinden veya herhangi bir kişisel verinin zarar görmesinden doğacak zararlardan Doğuş Okulları sorumlu değildir.

Doğuş Okulları, göndereceği e-postalarda, hiçbir şekilde kredi kartı numarası, kullanıcı adı, şifre veya parola talep etmez. E-postalarda yer alan veriler üçüncü şahıslar tarafından görülebilir. Doğuş Okulları, Kullanıcı e-postalarından aktarılan bilgilerin güvenliğini hiçbir koşulda garanti edemez.

 

Diğer Sitelere Linkler

 

Portal, tarafımızca işletilmeyen diğer sitelere bağlantılar içerebilir. Üçüncü taraf bir linke tıklarsanız, üçüncü tarafın sitesine yönlendirileceksiniz. Ziyaret ettiğiniz her sitenin Gizlilik Politikasını gözden geçirmenizi önemle tavsiye ederiz.

Üçüncü taraf sitelerin veya hizmetlerin içeriği, gizlilik politikaları veya uygulamaları üzerinde hiçbir kontrolümüz yoktur ve sorumluluk almayız.

 

Kişisel Verileri Koruma Kanunu (KVKK)

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Kanun uyarınca, elde edilen kişisel veriler Doğuş Okulları tarafından, hukuka ve dürüstlük kuralına uygun, güncel, meşru amaçlar için, ölçülü ve ilgili mevzuata uygun sürelerle işlenebilir.

Elde edilen kişisel veriler, yurtiçi veya yurtdışında Doğuş Okulları’in çalıştığı hizmet servis sağlayıcılarının tesisi bulunan başka bir ülkede ilgili mevzuat ve öngörülen güvenlik önlemleri dahilinde veriler aktarılabilir, depolanabilir, işlenebilir.

Kişisel veriler,

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması sebeplerinden biri veya birkaçı ile kişisel veri sahibinin rızası alınmaya gerek olmaksızın işlenebilir.

 

Kullanıcı, Doğuş Okulları’a başvurarak kendisiyle ilgili;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna dair bilgi talebinde bulunma,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • İlgili mevzuata göre kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • İlgili mevzuata göre düzeltme, silme ve yok edilme işlemlerinin, bu verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi nedeniyle zarara uğranması halinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

 

 

Bu Gizlilik Politikasındaki Değişiklikler

 

Gizlilik Politikamızı zaman zaman güncelleyebiliriz. Yeni Gizlilik Politikasını bu sayfaya ekleyerek değişiklikleri size bildireceğiz.

Herhangi bir değişiklik için bu Gizlilik Politikasını düzenli aralıklarla gözden geçirmeniz önerilir. Bu Gizlilik Politikasındaki değişiklikler, bu sayfada yayınlandıklarında geçerlidir.